top of page
  • SevenEight

Bezwaar maken tegen WOZ-waarde bedrijfspand


Net als woningeigenaren heb je met een bedrijfspand ook te maken met de WOZ-waarde. Waarschijnlijk heb je van de gemeente recent bericht hierover ontvangen. De WOZ-waarde is een waardeschatting van de gemeente over jouw bedrijfspand. Daarnaast is het een uitgangspunt voor veel belastingen. Het is dan ook belangrijk dat de waarde juist is. Ben je het niet eens met de inschatting? Zo maak je bezwaar.


Naast dat de onroerendzaakbelasting (OZB) wordt bepaald op basis van de WOZ-waarde, bepaalt deze ook deels of je het bedrijfspand kunt afschrijven. Je kunt een bedrijfspand afschrijven zolang de boekwaarde hoger is dan de bodemwaarde. De hoogte van de bodemwaarde wordt onder andere bepaald op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan dus betekenen dat je het bedrijfspand niet kunt afschrijven. Verhuur je het bedrijfspand? Dan is de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Bij eigen gebruik is dat 50%.


WOZ-waarde bedrijfspand: bezwaar maken

Net als bij woningen kunnen er talloze redenen zijn waarom de WOZ-waarde van je bedrijfspand niet correct is ingeschat. Alles in de directe omgeving van het pand kan invloed hebben op de waarde. Denk bijvoorbeeld aan leegstand in de buurt en een tekort aan parkeerplaatsen. Ook zaken als de aanwezigheid van asbest en de staat van onderhoud spelen een rol.


5 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page