top of page
  • SevenEight

Voorlopig geen belasting over je vermogen. De Hoge Raad oordeelt


Heb je spaargeld of ander vermogen in box 3? Tot nader order hoef je hierover geen belasting te betalen. De Hoge Raad heeft korte metten gemaakt met de manier waarop de vermogensrendementsheffing tot nu toe wordt berekend. Het oordeel luidt dat de heffing moet worden gebaseerd op werkelijk rendement. Dat is een flinke puzzel voor de politiek en Belastingdienst.


Over het vermogen dat je hebt opgebouwd, door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen, moet je belasting betalen. Het eerste deel van dat vermogen is op dit moment vrijgesteld tot €50.650 (bij fiscaal partnerschap dus €101.300). Over het bedrag boven deze vrijstelling ben je belasting verschuldigd. Hierbij gaat de Belastingdienst uit van een fictief rendement.


Fictief rendement niet realistisch De fiscus gaat er dus vanuit dat mensen verdienen aan hun vermogen. In de praktijk blijkt het uitgangspunt niet realistisch, zeker voor de 1,3 miljoen mensen die hoofdzakelijk sparen. De rente die je ontvangt over het spaargeld is ongekend laag en in sommige gevallen zelfs negatief. Het fictieve rendement gaat voor deze groep dus niet op en zij betalen hierdoor belasting over rendement dat ze eigenlijk niet maken.


Vermogensheffing in box 3 al langer onder vuur

Onrust over de vermogensheffing in box 3 is niet nieuw. De Bond voor Belastingbetalers spande voor de jaren 2017 en 2018 al een bezwaarprocedure aan, waar 60.000 mensen aan deelnemen. In de afgelopen tijd is de houdbaarheid van de belasting verder afgebrokkeld. De huidige vermogensrendementsheffing is zelfs in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens, zo oordeelde de rechter.


3 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page