top of page
  • SevenEight

Tijdelijk twee woningen gehad? Recht op dubbele hypotheekrenteaftrek


Bij je belastingaangifte mag je in principe alleen hypotheekrente aftrekken als je zelf in de woning woont. Hier zijn uitzonderingen op, zoals de zogenaamde verkoopregeling. Je oude woning staat dan nog te koop terwijl je al een nieuwe woning hebt. In die situatie mag je voor beide woningen hypotheekrenteaftrek toepassen. Uiteraard zijn hier voorwaarden aan verbonden. Daarnaast zijn er specifieke regels voor het eigenwoningforfait.


Om te beginnen is van belang hoe het eigenwoningforfait wordt berekend over het jaar waarin je verhuist. Na een verhuizing heb je mogelijk tijdelijk twee woningen in bezit gehad. De Belastingdienst vraagt om voor de periode dat je in woning A hebt gewoond het eigenwoningforfait op te tellen bij de periode die je in woning B woonde.

Rekenvoorbeeld eigenwoningforfait bij verhuizing Op 10 april 2020 ben je verhuisd van woning A naar woning B. In dat jaar heb je 100 dagen in je oude woning gewoond en 265 dagen in de nieuwe. Woning A had een WOZ-waarde van €200.000 en woning B heeft een WOZ-waarde van €300.000. Het EWF bedraagt in 2020 0,6 procent.


Over het hele jaar zou het EWF voor woning A €1.200 bedragen en voor woning B €1.800. Omdat je maar 100 dagen in woning A hebt gewoond hoef je het EWF maar over die 100 dagen te rekenen. Dat is €328 (€1.200 / 365 dagen x 100). Hetzelfde geldt voor woning B, daar heb je 265 dagen in gewoond en betaal je €1.306 ( €1.800 / 365 dagen x 265). In totaal komt het EWF uit op €1.634.


Lees het volledige artikel op findigo.nl

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page