top of page
  • SevenEight

Niet eens met de WOZ-waarde? Maak bezwaar in 5 stappenIn de komende weken ontvang je als woningeigenaar de WOZ-beschikking van jouw gemeente. Reken op een forse verhoging, de gemiddelde WOZ-waarde stijgt dit jaar met 17 procent. Ben je het niet eens met de inschatting van de gemeente? Bezwaar maken doe je in vijf eenvoudige stappen.


De WOZ-waarde is onder andere bepalend voor de hoogte van diverse belastingen, waaronder onroerendezaakbelasting (ozb), waterschapsbelasting en inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Bij een gelijk belastingpercentage betaal je meer belasting naarmate de WOZ-waarde stijgt. Bezwaar maken kan lonen.


Stappenplan bezwaar WOZ-waarde


1. Verzamel informatie

Voordat je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde van je woning, is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie te verzamelen. Denk hierbij aan details over de staat van je woning, de locatie en eventuele verbouwingen of verbeteringen die je hebt aangebracht. Wil je bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde? Let op de verkoopprijs van vergelijkbare woningen in je wijk en buurt. Zijn de verkoopprijzen (fors) lager dan jouw WOZ-waarde, neem dit mee in het bezwaar.


1 weergave0 opmerkingen
bottom of page