top of page
  • SevenEight

Nabestaandenpensioen verzacht daling inkomen


Het inkomen van gehuwden of samenwonenden kan flink dalen als een van beide overlijdt. Dit terwijl de kosten doorgaans niet in dezelfde vaart afnemen. Een nabestaandenpensioen kan voor de nodige balans zorgen. Zorg ervoor dat je periodiek checkt of jouw pensioensituatie nog past bij je levensfase.


Een nabestaandenpensioen is een uitkering die je mogelijk ontvangt als je partner overlijdt. Net als bij een regulier pensioen bestaat ook het nabestaandenpensioen uit drie onderdelen. Waarbij de overheid, je werkgever en jijzelf een rol spelen.


Overheidsdeel: Algemene nabestaandenwet (ANW)

Met de Algemene nabestaandenwet (ANW) regelt de overheid het nabestaandenpensioen. In tegenstelling tot de AOW, is de ANW niet voor iedereen beschikbaar. Dit zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen om ANW-uitkering te krijgen:


  • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt

  • Je zorgt voor een thuiswonend kind die jonger is dan 18 jaar

  • Je voor minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.


Zodra je niet (meer) aan deze voorwaarden voldoet, vervalt het recht op ANW. Daarnaast is de hoogte van de ANW-uitkering inkomensafhankelijk.


1 weergave0 opmerkingen
bottom of page