top of page
  • SevenEight

Belasting voor huiseigenaar stijgt sterk


Eerder al was duidelijk dat woningeigenaren volgend jaar meer betalen aan onroerendezaakbelasting (OZB). Naar schatting stijgt de OZB met gemiddeld 3,2%. De totale rekening komt neer op €820 per huishouden met een koopwoning. De OZB is zowel afhankelijk van de waarde van je woning als de tarieven die jouw gemeente rekent. De verschillen tussen gemeenten zijn fors.


Als huiseigenaar betaal je belasting die afhankelijk is van de waarde van je huis. Ieder jaar maakt de gemeente een inschatting van deze waarde, ofwel de WOZ-waarde. Deze vormt de basis voor:

  • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  • Waterschap: Watersysteem-, riool en wegenheffing

  • Belastingdienst: Eigenwoningforfait, eventuele erf- en schenkbelasting

Hoe werkt de onroerendezaakbelasting (OZB)? Gemeenten bepalen binnen kaders zelf welk tarief ze hanteren aan OZB. Dit is altijd een percentage van de woningwaarde. Stel een gemeente houdt 0.09% aan en de WOZ-waarde bedraagt 350.000. Het OZB tarief komt in dat geval uit op €315. Is de woning meer waard en blijft het OZB percentage gelijk, dan betaal je als huiseigenaar meer.


Al jaren klinkt kritiek dat gemeenten de OZB gebruiken om gaten in de begroting te vullen. Tekorten in de gemeentekas zijn reëel, zeker nu veel maatschappelijke zorgtaken op gemeenteniveau geregeld worden. Het risico bestaat dat de rekening deels bij huiseigenaren gelegd wordt.


Lees het volledige artikel op findigo.nl

2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page