top of page
  • SevenEight

Inkomen daalt harder dan gedacht bij overlijden partner


Een derde van de Nederlanders denkt dat zijn of haar partner niet hoeft te bezuinigen na eigen overlijden. Dit blijkt uit een recent onderzoek van onder andere het Nibud. Helaas is deze verwachting vaak te rooskleurig. In veel gevallen daalt het inkomen van de overgebleven partner aanzienlijk. Kosten als de hypotheeklasten of huur dalen niet automatisch mee en het risico op financiële problemen stijgt.


Wanneer een partner voor zijn of haar pensioenleeftijd overlijdt, verwachten veel Nederlanders dat zij een uitkering ontvangen die rond de 70% van het laatstverdiende salaris ligt. De inschatting is te positief, een halvering komt meer in de buurt. Met een nabestaandenpensioen kan je de terugval in inkomen deels opvangen.


Nabestaandenpensioen belangrijk

Het nabestaandenpensioen is een relatief onbekend fenomeen (29%) bij veel Nederlanders. Deze groep weet niet dat je met een nabestaandenpensioen de inkomensdaling kunt beperken. Wijzer in Geldzaken en Nibud laten in enkele voorbeelden het gevolg van een ontbrekend nabestaandenpensioen zien:

  • Een stel zonder kinderen met een inkomen van €30.000 en €25.000 en een huurwoning. Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 52% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 37% minder.

  • Een stel met 2 kinderen met een inkomen van €45.000 en €20.000 en een koopwoning. Zonder nabestaandenpensioen zal de partner bij het wegvallen van de hoofdkostwinner 46% minder inkomsten hebben. Met een nabestaandenpensioen is dit 18% minder.


De voorbeelden maken duidelijk dat een terugval in inkomen deels opgevangen kan worden met het nabestaandenpensioen.


Lees het volledige artikel op hansenaaldering.nl

5 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page