top of page
  • SevenEight

Streep door huurverhoging in sociale sector


Jaarlijks mogen de huren verhoogd worden. Dit geldt zowel voor de sociale als de vrije huursector. Alleen in de sociale sector gelden beperkingen voor die verhoging. De overheid bepaalt deze regels. Door de pandemie worden de huren in de sociale sector dit jaar niet verhoogd.


Aan de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector geldt in principe geen maximum. Om extreme verhogingen te voorkomen, kun je in het huurcontract afspreken met hoeveel procentpunten de huur maximaal verhoogd mag worden. Dit wordt een indexeringsclausule genoemd. In een paar uitzonderingsgevallen mag de huur nogmaals verhoogd worden. Bijvoorbeeld als er energiebesparende maatregelen zijn genomen of als de woning is verbeterd.


Inkomen bepaalt huurverhoging sociale sector In de sociale huursector bepaalt jouw inkomen voor een groot deel met hoeveel procentpunten de huur verhoogd wordt. Jaarlijks stelt de overheid een inkomensgrens en de maximale procentuele verhogingen vast. In 2021 is de inkomensgrens vastgelegd op €44.655. Is jouw gezamenlijk inkomen lager dan die grens, in dat geval mag de huurverhoging maximaal 2,4% stijgen. Bij een hoger inkomen geldt het maximum van 5,4%.


Bij het bepalen van de huurverhoging wordt echter niet gekeken naar het gezamenlijk inkomen van het jaar waarin we leven. Er wordt gekeken naar het inkomen van twee jaar eerder. In 2021 geldt dus het gezamenlijk inkomen van 2019. Is dit hoger dan €44.655? Je betaalt dan het hogere percentage.


Lees het volledige artikel op jjmeijer.nl

2 weergaven0 opmerkingen
bottom of page